lotto88

ผลหวย / ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 12
19/01/2022
3 ตัวบน
124
2 ตัวล่าง
77
หวยรัฐบาล
17/01/2022
รางวัลที่ 1
880159
3 ตัวหน้า
731,786
3 ตัวล่าง
529,119
2 ตัวล่าง
92
หวยออมสิน
16/01/2022
รางวัลที่ 1
005721,914673
3 ตัวบน
721
2 ตัวล่าง
73
หวย ธกส.
17/01/2022
รางวัลที่ 1
6737455
3 ตัวบน
455
2 ตัวล่าง
37
หวยมาเลเซีย
19/01/2022
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยลาว
19/01/2022
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยฮานอย
19/01/2022
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยฮานอยพิเศษ
19/01/2022
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
หวยหุ้น

จับยี่กี

จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 1 (06:00)
935 87
รอบที่ 2 (06:15)
226 33
รอบที่ 3 (06:30)
856 79
รอบที่ 4 (06:45)
757 86
รอบที่ 5 (07:00)
332 42
รอบที่ 6 (07:15)
930 34
รอบที่ 7 (07:30)
598 14
รอบที่ 8 (07:45)
134 27
รอบที่ 9 (08:00)
224 18
รอบที่ 10 (08:15)
502 26
รอบที่ 11 (08:30)
551 77
จับยี่กี 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
รอบที่ 12 (08:45)
124 77
รอบที่ 13 (09:00)
xxx xx
รอบที่ 14 (09:15)
xxx xx
รอบที่ 15 (09:30)
xxx xx
รอบที่ 16 (09:45)
xxx xx
รอบที่ 17 (10:00)
xxx xx
รอบที่ 18 (10:15)
xxx xx
รอบที่ 19 (10:30)
xxx xx
รอบที่ 20 (10:45)
xxx xx
รอบที่ 21 (11:00)
xxx xx
รอบที่ 22 (11:15)
xxx xx